SERVER MIGRATION AS A SERVICE

Là quá trình di chuyển toàn bộ thông tin máy chủ bao gồm hệ điều hành dữ liệu và ứng dụng... sang một máy chủ mới

Nâng cấp lên thế hệ phần cứng hiệu năng cao hơn

Thay đổi đơn vị cung cấp Hosting

Thay đổi nền tảng vận hành có tính uyển chuyển tốt hơn

CÁC BƯỚC DI CHUYỂN MÁY CHỦ TRUYỀN THỐNG

Chuẩn bị

a. Cài đặt hệ điều hành, phân chia các phân vùng dữ liệu

b. Cài đặt các trình điều khiển tương thích

c. Cài đặt các ứng dụng dịch vụ

d. Tinh chỉnh và cấu hình các ứng dụng dịch vụ

Di chuyển

a. Sao lưu và phục hồi các dữ liệu cấu trúc

b. Sao lưu và phục hồi các dữ liệu phi cấu trúc

Kiểm tra

a. Kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu sau khi di chuyển

b. Kiểm tra độ chính xác trong hoạt động của các ứng dụng dịch vụ

DI CHUYỂN VỚI BAAS

Only one click

Ưu điểm khi di chuyển máy chủ với BAAS

- Hỗ trợ đa dạng các hình thức di chuyển

- Đơn giản hóa tối đa các bước di chuyển

- Bảo đảm tính tương thích cho dịch vụ và toàn vẹn cho dữ liệu

- Cam kết bảo mật 100% dữ liệu được dịch chuyển với cơ chế mã hóa

GÓI DỊCH VỤ

GÓI CƯỚC (*) MIGRATION INTERNAL MIGRATION EXTERNAL
Internal 100 Internal 1000 External 100 External 1000
Cước/Lần di chuyển 500.000 đ 1.000.000 đ 1.500.000 đ 2.500.000 đ
Đặc tính

1. Nâng cấp Server

2. Di chuyển dữ liệu trong và ngoài Datacenter

3. Di chuyển Server, vị trí đặt Server trong và ngoài Datacenter

(*) Các gói cước:

- Internal 100 và External 100: Dành cho các server có dung lượng <= 100GB

- Internal 1000 và External 1000: Dành cho các server có dung lượng >= 100GB

Căn cứ vào dung lượng và yêu cầu di chuyển Server, nhà cung cấp dịch vụ sẽ tính tiền cho mỗi lần di chuyển theo bảng giá trên.